decal dán sản phẩm chai lọ hủ bịch ly nhựa trà sữa coffee hotline : 0935447749 XUÂN DIỄM |...